Historie.

 

Assens Miniby så dagens lys i begyndelsen af 1990, hvor 5 assenesere stiftede en forening under navnet: ”Ide - Gruppe af 1990”

Formålet var at iværksætte en bred vifte af større eller mindre tiltag med det formål at gavne Assens kommune især på det turistmæssige område.

Et af de projekter der blev sat i værk, var Assens Miniby. Målet var at opføre en model af Assens by i målestoksforhold 1:10

Minibyen skulle være en tro kopi af de gamle huse, som lå inden for de gamle byporte; det vil sige i årene omkring 1890 – 1900 tallet.

Begyndelsen var svær. 
Medlemmerne eksperimenterede sig frem med primitive redskaber, hvor blandt andet en gammeldags almindelig kødhakkermaskine blev brugt til at forsøge at fremstille tag - og mursten. Det gik desværre ikke. Leret brændte sig fast, og når der endelig kom mursten ud var de ikke nøjagtige nok.

Efter mange fejlforsøg, fik medlemmerne kontakt til produktudviklingscenteret på Næs. Her konstruerede man en maskine, som blev en stor succes. Det var nu muligt at fremstille tegl- og mursten af en meget fin kvalitet. Medlemmerne fik anskaffet sig en keramikovn og lavede selv værktøjer; så var problemerne væk, og således har de i dag et velfungerende værksted.

Medlemmerne fik af Assens kommune stillet et kælderlokale til rådighed i kulturhuset i Damgade. Desværre blev disse lokaler for små, og medlemmerne ansøgte kommunen om andre lokaler, som var mere hensigtsmæssige. I 1995 fik de tilbudt lokaler i den gamle Tobaksgård i Østergade. I 1996 kunne medlemmerne indvie deres nye værksted.

Navneforandring.
Ide - Gruppe som den hed ved stiftelsen af foreningen blev ændret på en generalforsamling i 1995 til ”Assens Miniby”. En af grundene til navneskiftet var at arbejdet med Minibyen var absolut det mest centrale, og at der ikke var tid til at beskæftige sig med andre projekter.

 

Det første projekt var at bygge kogehuset. Originalen står på kogehusmolen, hvor det sammen med statuen af Peter Willemoes er anbragt i en stensætning, der viser Peter Willemoes` skib, linjeskibet "Prins Christian Frederik". 
 


 


 


 

Et par ord om brugen af kogehus, hvor der iøvrigt står et tilsvarende i Ærøskøbing. Når træskibene var i havn, måtte der ikke være åben ild om bord. Søfolkene måtte da have et sted, hvor de kunne lave mad: kogehuset.

Da kogehuset var bygget færdigt, blev der holdt tale og nedlagt et dåbsdokument i kogehuset. En tilsvarende "dåbsattest" hænger i værkstedet i Tobaksgården.

 

Dåbsattesten

 

Byggeriet startede i kælderen under kulturhuset, og husene blev udstillet i gården. Men pladsen var trang, så det drejede sig mest om mindre huse; Vestfyns Bank blev således bygget i en garage, hvor der kun kunne arbejdes om sommeren, så det tog næsten fem år.
 


 

Da der blev mulighed for at flyttede til Tobaksgården, blev alle glade. Der var god plads, og husene blev stillet op rundt omkring fabriksbygningen og i selve bygningen i 1995. Arbejdet gik godt, og i 97 blev vi udnævnt til årets Assenesere. Men Tobaksgården skulle bruges til andet formål, så i 2000 flyttede Minibyen ud i Skovanlægget.